nakit sa prirodnim magnetima


zenski magnetni terapeutski nakit 1
Magnetna terapija. Nakit sa prirodnim magnetima. Koliko su jaki magneti Energetix proizvoda? Jačina po magnetu je normalno 1200 Gausa (izuzev ako je drugačije navedeno), a magnetni severni pol je usmeren na telo. Jačina magnetnog polja meri se u Teslima ili Gausima. Pri tome 1 Tesla odgovara snazi od 10.000 Gausa. […]

Muški i ženski nakit sa prirodnim magnetima